| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/128/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 17 maja 2011r.

w sprawie "Kompleksowego programu ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2011" oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) oraz w związku z art. 141 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.), a także ze względu na uchwałę nr XXVIII/852/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska miasta Bielska-Białej”.

Rada Miejska

p o s t a n a w i a

§ 1. Przyjąć do realizacji "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2011" - zwany dalej „Programem”, na warunkach określonych w regulaminach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, obejmujących tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bielska-Białej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz sposób rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu zostaną określone w budżecie Miasta w wysokości wynikającej z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/128/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 17 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

PONE 2011 zalacznik 1 - regulamin na kotły 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/128/2011
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 17 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf

PONE 2011 zalacznik 2 - regulamin na solary 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »