| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Godów

z dnia 5 maja 2011r.

zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 403 ust.2,4 i 5 oraz art. 400a ust.1 pkt. 8,21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r, Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), mając na uwadze poprawę stanu środowiska w gminie, a także realizując zadanie zawarte w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Godów” przyjętym uchwałą Nr XLII/386/10 z dnia 28 czerwca 2010r. oraz „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Godów” przyjętym uchwałą Nr XLII/385/10 z dnia 28 czerwca 2010r. Po konsultacjach przeprowadzonych w trybie uchwaly nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Godów na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych będących w użytkowaniu osób fizycznych” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

2. Regulamin ma na celu ochronę środowiska naturalnego i wprowadzanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań pozwalających na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko materiałów budowlanych zawierających włókna azbestowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik do Uchwały Nr VII/49/11
Rady Gminy Godów
z dnia 5 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Godów na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »