| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 24 maja 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 kwietnia 2011 r., w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Łaziska Górne dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 kwietnia 2011 r., w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Łaziska Górne dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządze gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 ze zmianami)

Rada Miejska Łaziska Górne uchwala:

§ 1.

1. Zmienia się § 6 ust.10 uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 kwietnia 2011 r., w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Łaziska Górne dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, który otrzymuje brzmienie: "10. Podmioty prowadzące dotowane placówki zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że środki z przekazanej dotacji zostały wykorzystane na bieżącą działalność statutową przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego.Oświadczenie składa się do 10 dnia miesiąca następującego po ostatnim dniu kwartału, którego dotyczy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały".

2. Zmienia się § 7 ust. 3 uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 kwietnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie: "3. Nieprzekazanie rozliczeń i informacji, o których mowa w § 6 ust 1 i 4, bądź nieusunięcie w nich braków lub błędów oraz niezłożenie oświadczeń, o których mowa w § 6 ust.10 skutkuje wstrzymaniem wypłacania dotacji".

3. Zmienia się § 7 ust. 5 uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 kwietnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie: "5. Ostateczne roczne rozliczenie dotacji przekazanej w ciągu roku budżetowego dokonywane będzie do 31 stycznia następnego roku".

4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 kwietnia 2011 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 kwietnia 2011 r. nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik do Uchwały Nr VIII/78/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 24 maja 2011 r.
Zalacznik.doc

OŚWIADCZENIE

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »