| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Kruszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Kruszyna uchwala się co następuje:

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Kruszyna zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie, w godz. od 830 do 1330 .

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1,20zł słownie: /jeden złotych 20/100/ za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 1. Liczba godzin zajęć świadczonych miesięcznie w przedszkolu jest określona w umowie cywilnoprawnej zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXIV/166/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Kruszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Kosela

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »