| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/59/11 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 20 maja 2011r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Łazach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej składa się w Urzędzie Miejskim w Łazach.

2. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego, najpóźniej w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej oraz określa jej szacunkowy koszt z punktu widzenia środków budżetu gminy.

3. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 2 Komisja Rady Miejskiej właściwa ze względu na przedmiot wniosku w terminie 14 dni opiniuje wniosek. Brak opinii w tym terminie poczytuje się jako opinię pozytywną.

4. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 2 i 3 Burmistrz dokonuje oceny wniosku biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:

a) zgodność inicjatywy z potrzebami lokalnej społeczności,

b) wysokość udziału finansowego wnioskodawcy,

c) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej,

d) zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład pracy społecznej,

e) stopień zaawansowania przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku,

f) wysokość środków z budżetu gminy potrzebnych do realizacji inicjatywy lokalnej,

g) koszty, które powstaną po realizacji inicjatywy lokalnej.

5. O przyjęciu albo odmowie przyjęcia wniosku, do realizacji decyduje Burmistrz. Informacje o rozstrzygnięciu podaje się do publicznej wiadomości, a w szczególności umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łazach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach


Maciej Kubiczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »