| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 52/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 21 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół i przedszkoli, wicedyrektorom oraz doradcom metodycznym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 oraz art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala:

§ 1. Ustala się zniżkę tygodniową obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szczekociny

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkola w zależności od ilości oddziałów, po uwzględnieniu zniżki wynosi:

- od 2 do 5 oddziałów - 7 godzin dydaktycznych

- od 6 do 10 oddziałów - 5 godzin dydaktycznych

- 11 i więcej oddziałów - 3 godziny dydaktyczne

§ 3. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć większy o 4 godziny od wymiaru ustalonego dla dyrektorów w § 2.

2. Ustalony dla dyrektorów tygodniowy wymiar godzin w § 2 przysługuje również wicedyrektorom, którzy zastępują nieobecnego dyrektora. Jeżeli zastępstwo nie nastąpiło od pierwszego dnia danego miesiąca, to wymiar ten obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zastępowania nieobecnego nauczyciela.

§ 4. Zniżka godzin o której mowa w § 2 niniejszej uchwały przysługuje również nauczycielowi, który na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty został wyznaczony do pełnienia zastępstwa za dyrektora. Zniżka przysługuje po miesiącu zastępowania dyrektora. Jeżeli zastępstwo nie nastąpiło od pierwszego dnia danego miesiąca, to wymiar ten obowiązuje tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zastępowania nieobecnego nauczyciela.

§ 5. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko doradcy metodycznego, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w wymiarze 9 godzin dydaktycznych.

§ 6. Obowiązkowy wymiar godzin określony w § 2, 3 i 5 przysługuje od dnia objęcia stanowiska.

§ 7. 1. Burmistrz może zwolnić dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin określonego w § 2 lub obniżyć ten wymiar, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora

2. Dyrektor posiadający zgodę na zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie może realizować godzin ponadwymiarowych.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 48/VI/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22.03.2007 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych lub opiekuńczych dla dyrektorom szkół i przedszkola oraz doradcom metodycznym

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »