| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/4/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola na terenie Gminy Bieruń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

§ 1

Realizować usługi świadczone przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach określonych w statucie przedszkola.

§ 2

1. Ustalić odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń w zakresie programu wychowania przedszkolnego obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1.

2. Ustalić opłatę jednostkową za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 w wysokości 2,00 zł.

§ 3

1. Ustalić miesięczną wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń jako iloczyn stawki godzinowej o której mowa w § 2, deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni roboczych w miesiącu.

§ 4

Pomniejszyć o 50% opłatę o której mowa w § 2 dla drugiego i kolejnego dziecka z danej rodziny oraz dla dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (refundacja za żywienie w przedszkolu).

§ 5

Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicem (prawnym opiekunem).

§ 6

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr IV/2/2008 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30.04.2008 roku w sprawie zasad dotyczących stosowania opłat za usługi przedszkoli w Bieruniu.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »