| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/2/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola na terenie Gminy Bieruń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Realizować usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń, bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2

1)Ustalić odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń w zakresie programu wychowania przedszkolnego obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1.

2)Ustalić opłatę jednostkową za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 w wysokości 2,00 zł.

§ 3

Pomniejszyć o 50 % opłatę, o której mowa w § 2 dla drugiego i kolejnego dziecka z danej rodziny oraz dla dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (refundacja za żywienie w przedszkolu).

§ 4

Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicem (prawnym opiekunem).

§ 5

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 6

Tracą moc: Uchwała Nr IV/2/2008 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30.04.2008 r. oraz Uchwała Nr IV /4/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2011 r.


§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z terminie 14 dni od ogłoszenia, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »