| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 60/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.z 2011 roku nr 45, poz. 235).

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. Ustala się opłatę miesięczną za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich, stanowiąca opłatę stałą, w wysokości 280 zł.

§ 2. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie w wysokości 180 zł miesięcznie.

§ 3. Ustala się opłatę w wysokości 10,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie.

§ 4. Wysokość opłat oraz zakres świadczeń reguluje umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy Żłobkiem Miejskim w Siemianowicach Śląskich, a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.

§ 5. Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu uczęszczania dziecka do Żłobka stosuje się przepisy Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 726/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Miasta Siemianowic Śląskich oraz jego jednostkom podległym.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 517/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »