| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 60/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.z 2011 roku nr 45, poz. 235).

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. Ustala się opłatę miesięczną za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich, stanowiąca opłatę stałą, w wysokości 280 zł.

§ 2. Ustala się maksymalną opłatę za wyżywienie w wysokości 180 zł miesięcznie.

§ 3. Ustala się opłatę w wysokości 10,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie.

§ 4. Wysokość opłat oraz zakres świadczeń reguluje umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy Żłobkiem Miejskim w Siemianowicach Śląskich, a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.

§ 5. Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu uczęszczania dziecka do Żłobka stosuje się przepisy Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 726/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Miasta Siemianowic Śląskich oraz jego jednostkom podległym.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 517/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »