| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED.4464.5.2011.MD Prezydenta Miasta Żory; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 8 lutego 2011r.

w przedmiocie zapewnienia przez Gminę Pawłowice codziennego dowozu i przywozu dla 1 uczennicy niesłyszącej z terenu miasta Żory do placówki oświatowej w Katowicach, gdzie realizuje obowiązek szkolny

§ 1. Miasto Żory powierza, a Gmina Pawłowice przyjmuje realizację zadania publicznego Miasta Żory jakim jest codzienny dowóz i przywóz 1 uczennicy niesłyszącej z Żor do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach, ul. Grażyńskiego 17 oraz zapewnienia uczennicy opiekuna w czasie dowozu i przywozu.

§ 2. 1. Porozumienie zawiera się na okres od 1.01.2011r. do zakończenia roku szkolnego w czerwcu 2011r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 3. 1. Stawka dzienna dowozu ucznia od poniedziałku do piątku wynosi 60,10zł brutto.

2. Za przewóz, o którym mowa w paragrafach poprzedzających Miasto Żory zapłaci Gminie Pawłowice koszty przewozu nie większe niż w wysokości 1 322,20 miesięcznie. Razem koszty dowozu za okres od 1.01.2011r. – czerwca 2011r. nie mogą przekroczyć 7 933,20 zł.

3. Szczegółowe wyliczenie kosztów Gmina Pawłowice przedstawi Mieście Żory w rozliczeniu końcowym za poszczególne miesiące na podstawie faktycznych dni dowozu do czerwca 2011r. w terminie wskazanym w § 5.

§ 4. 1. Miasto Żory zobowiązuje się przekazać Gminie Pawłowice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie wyliczonej zgodnie z § 3 w terminie do 14 kwietnia 2011r.

2. Miasto Żory zobowiązuje się przekazać należną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, na rachunek Gminy Pawłowice nr: 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001.

3. Miasto Żory zobowiązuje się przekazać należną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, na rachunek Gminy Pawłowice nr: 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001.

§ 5. 1. Kwota dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 30.06.2011r. i rozliczona do dnia 15. 07. 2011r.

2. W przypadku gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 będzie niższa od kwoty dotacji jaką otrzymała Gmina Pawłowice od Miasta Żory, to Gmina Pawłowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w zawyżonej wysokości w terminie dokonania rozliczenia dotacji.

§ 6. Spory wynikłe w przedmiocie porozumienia między stronami, a dotyczące rozliczeń finansowych rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy udzielającej dotacji.

§ 8. Porozumienie niniejsze sporządza się w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Miasto Żory


Prezydent Miasta Żory


Waldemar Socha
Gmina Pawłowice


Wójt Gminy Pawłowice


Damian Galusek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »