| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/75/11 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 5 pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

na wniosek Wójta Gminy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu

Rada Gminy uchwala

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Ornontowice w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, realizowane są w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1 odpłatność wynosi: 1,10 zł.

2. Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń z przedszkola, w tym w szczególności deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady i termin odpłatności, określa umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.

§ 3. 1. Wprowadza się zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz za dzieci objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju. Zwolnienie to obejmuje także dziecko objęte pomocą Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie na jaki pomoc została przyznana decyzją Kierownika GOPS-u.

2. Wprowadza się ulgi w przedmiotowej opłacie na drugie dziecko w wysokości 50 % tej opłaty, a na trzecie i kolejne dziecko w wysokości 70 % tej opłaty w sytuacji uczęszczania do przedszkola więcej dzieci z tej samej rodziny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice oraz Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »