| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/75/11 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 5 pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

na wniosek Wójta Gminy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu

Rada Gminy uchwala

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Ornontowice w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, realizowane są w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1 odpłatność wynosi: 1,10 zł.

2. Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń z przedszkola, w tym w szczególności deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady i termin odpłatności, określa umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.

§ 3. 1. Wprowadza się zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz za dzieci objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju. Zwolnienie to obejmuje także dziecko objęte pomocą Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie na jaki pomoc została przyznana decyzją Kierownika GOPS-u.

2. Wprowadza się ulgi w przedmiotowej opłacie na drugie dziecko w wysokości 50 % tej opłaty, a na trzecie i kolejne dziecko w wysokości 70 % tej opłaty w sytuacji uczęszczania do przedszkola więcej dzieci z tej samej rodziny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice oraz Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »