| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10.50.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 c pkt 1 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rydułtowy, w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za 1 godzinę świadczeń przedszkoli publicznych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1, w wysokości 2 zł.

3. Wysokość opłaty miesięcznej za świadczenia przedszkoli publicznych ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Odpłatność za świadczenia, o których mowa w ust. 2 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę.

5. Ustala się zniżkę, w wysokości 0,50 zł, w opłacie, o której mowa w ust. 2, za świadczenia pobierane przez drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy oraz dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rydułtowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XLI/355/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 września 2011 roku.


§ 5.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rydułtowy.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »