| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10.50.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 c pkt 1 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rydułtowy, w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za 1 godzinę świadczeń przedszkoli publicznych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1, w wysokości 2 zł.

3. Wysokość opłaty miesięcznej za świadczenia przedszkoli publicznych ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Odpłatność za świadczenia, o których mowa w ust. 2 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę.

5. Ustala się zniżkę, w wysokości 0,50 zł, w opłacie, o której mowa w ust. 2, za świadczenia pobierane przez drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy oraz dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rydułtowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XLI/355/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 1 września 2011 roku.


§ 5.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rydułtowy.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »