| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/60/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 19 poz.115 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta uchwala:

§ 1. 1. Określa się następujące wysokości stawek opłat za każdy dzień zajęcia powierzchni 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 1,00zł

b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości 2,00 zł

c) przy zajęciu jezdni pow. 50% do 100% szerokości 5,00 zł

d) poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych 1,00 zł

2. W przypadku zajęcia pasa drogowego dla przeprowadzenia robót w celu usunięcia awarii urządzeń umieszczonych w pasie drogowym, w/w stawki opłat zostają podwyższone o 100%

3. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za każdy dzień zajęcia ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,01 zł

§ 2. 1. Ustala się opłatę roczną za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

a) zlokalizowanego w jezdni 20 zł

b) zlokalizowanego poza jezdnią 10 zł

2. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń kanalizacji sanitarnej lub deszczowej ustala się stawkę opłaty rocznej w wysokości 0,01 zł

§ 3. 1. Ustala się opłatę dzienną za zajęcie 1m2 powierzchni:

a) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego 0,20 zł.

b) pasa drogowego pod wydzielone miejsca parkingowe lub miejsca postojowe 0,50 zł

c) reklamy w wysokości 0,80 zł

2. Za każdy niepełny metr powierzchni reklamy stosuje się stawki jak za jej 1m2

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta nr LXIX/459/10 z dnia 27.10.2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »