| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/60/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 19 poz.115 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta uchwala:

§ 1. 1. Określa się następujące wysokości stawek opłat za każdy dzień zajęcia powierzchni 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 1,00zł

b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości 2,00 zł

c) przy zajęciu jezdni pow. 50% do 100% szerokości 5,00 zł

d) poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych 1,00 zł

2. W przypadku zajęcia pasa drogowego dla przeprowadzenia robót w celu usunięcia awarii urządzeń umieszczonych w pasie drogowym, w/w stawki opłat zostają podwyższone o 100%

3. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za każdy dzień zajęcia ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,01 zł

§ 2. 1. Ustala się opłatę roczną za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

a) zlokalizowanego w jezdni 20 zł

b) zlokalizowanego poza jezdnią 10 zł

2. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń kanalizacji sanitarnej lub deszczowej ustala się stawkę opłaty rocznej w wysokości 0,01 zł

§ 3. 1. Ustala się opłatę dzienną za zajęcie 1m2 powierzchni:

a) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego 0,20 zł.

b) pasa drogowego pod wydzielone miejsca parkingowe lub miejsca postojowe 0,50 zł

c) reklamy w wysokości 0,80 zł

2. Za każdy niepełny metr powierzchni reklamy stosuje się stawki jak za jej 1m2

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miasta nr LXIX/459/10 z dnia 27.10.2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Parco

Biuro Rachunkowe PARCO S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »