| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 3 czerwca 2011r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 136 poz. 969 z 2006r.z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002r. z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity, Dz. U. Nr 95 poz. 613 z 2010r. z późn. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. późn. zm.)

RADA MIEJSKA W OGRODZIEŃCU uchwala, co następuje:

§ 1. Pobór podatków od osób fizycznych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dokonywany będzie przez inkasentów na terenie danego sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wynagrodzenie inkasentów za inkaso wypłacane będzie w wysokości:

1. 150,00 zł stałego wynagrodzenia kwartalnie,

2. 7% zainkasowanej kwoty.

§ 3. Stałe wynagrodzenie płatne będzie w terminie 7 dni od zakończenia kwartału. Wynagrodzenie prowizyjne płatne będzie w terminie 14 dni od dnia, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata podatku przez inkasenta.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/273/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz uchwała Nr XXXIX/293/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 27 maja 2009r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik do Uchwały Nr Nr X/64/2011
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 3 czerwca 2011 r.

WYKAZ SOŁECTW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIE

SOŁECTWO

IMIĘ I NAZWISKO INKASENTA

1. Fugasówka

Stefan Selejdak

2. Giebło

Edward Szlachta

3. Giebło Kolonia

Edward Grzebieluch

4. Gulzów

Janusz Łypaczewski

5. Kiełkowice

Anna Szlachta

6. Mokrus

Sławomir Szlachta

7. Podzamcze

Wioletta Stefańska

8. Ryczów

Stefan Biedak

9. Ryczów Kolonia

Beata Jakacz

10. Żelazko

Krzysztof Piątek

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »