| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 , art. 40 ust.1 , 41ust.1 , art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm) , art.6 ust.1 pkt 2), art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn.zm)

Rada Gminy Chełm Śląski u c h w a l a :

§ 1. Przedszkola publiczne, dla których gmina Chełm Śląski jest organem prowadzącym realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar , o którym mowa w §1 ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł , za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust.1.

3. Liczba godzin zajęć przekraczających wymiar, o którym mowa w §1 zadeklarowana jest przez rodziców (opiekunów prawnych) w umowie , o której mowa w § 4 .

§ 3. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkoli przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny , opłata o której mowa w §2 ust.1 ulega obniżeniu o 25% dla każdego dziecka.

§ 4. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz wnoszenia odpłatności za dodatkowe świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka .

§ 5. Traci moc uchwała nr XX/107/2004 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 23 lipca 2004r w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola wraz z późniejszymi zmianami .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »