| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 , art. 40 ust.1 , 41ust.1 , art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 , poz. 1591 z późn.zm) , art.6 ust.1 pkt 2), art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn.zm)

Rada Gminy Chełm Śląski u c h w a l a :

§ 1. Przedszkola publiczne, dla których gmina Chełm Śląski jest organem prowadzącym realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar , o którym mowa w §1 ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł , za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust.1.

3. Liczba godzin zajęć przekraczających wymiar, o którym mowa w §1 zadeklarowana jest przez rodziców (opiekunów prawnych) w umowie , o której mowa w § 4 .

§ 3. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkoli przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny , opłata o której mowa w §2 ust.1 ulega obniżeniu o 25% dla każdego dziecka.

§ 4. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz wnoszenia odpłatności za dodatkowe świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka .

§ 5. Traci moc uchwała nr XX/107/2004 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 23 lipca 2004r w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola wraz z późniejszymi zmianami .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »