| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 24 maja 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ciasna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Ciasna uchwala co następuje:

§ 1.

1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Ciasna w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie oraz bezpłatnie realizowana jest nauka religii.

2. Ustala się opłatę za usługi opiekuńczo-wychowawcze świadczone przez przedszkole ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w pkt 1 w wysokości 1,20 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Za drugie i każde następne dziecko z tej samej rodziny, opłatę wnosi się w wysokości 50% ustalonej na podstawie §1 pkt 2.

§ 2.

Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 1 pkt 2 dziecko, któremu koszty żywienia pokrywane są ze środków opieki społecznej.

§ 3.

Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz odpłatności, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicem / prawnymi opiekunami dziecka.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »