| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 24 maja 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ciasna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Ciasna uchwala co następuje:

§ 1.

1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Ciasna w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie oraz bezpłatnie realizowana jest nauka religii.

2. Ustala się opłatę za usługi opiekuńczo-wychowawcze świadczone przez przedszkole ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w pkt 1 w wysokości 1,20 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Za drugie i każde następne dziecko z tej samej rodziny, opłatę wnosi się w wysokości 50% ustalonej na podstawie §1 pkt 2.

§ 2.

Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 1 pkt 2 dziecko, któremu koszty żywienia pokrywane są ze środków opieki społecznej.

§ 3.

Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz odpłatności, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicem / prawnymi opiekunami dziecka.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »