| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII//31/11 Rady Gminy Gilowice

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 42 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. 97, poz. 674 ze zm.)

Rada Gminy Gilowice uchwala , co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art.42 ust.3 ustawy Karta nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem a określonym w tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin
dziennie liczącego:

- 1 oddział

18

- 2 oddziały

12

- 3 oddziały

10

- 4-5 oddziałów

8

- 6 i więcej oddziałów

6

2

Dyrektor szkoły / zespołu / każdego typu
liczącej:

- 5-6 oddziałów

10

- 7-8 oddziałów

8

- 9-12 oddziałów

7

- 18 i więcej oddziałów

3

3

Wicedyrektor szkoły liczącej powyżej 12 oddziałów:


7

4

Doradca metodyczny

10

§ 2. W ramach posiadanych środków finansowych Rada Gminy odrębną uchwałą może w uzasadnionych przypadkach obniżyć dyrektorowi szkoły / zespołu /, przedszkola obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z §1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska , z tym że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, nauczyciela logopedy w wymiarze 24 godzin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/90/2000 Rady Gminy Gilowice z dnia 23.09.2000 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »