| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII//31/11 Rady Gminy Gilowice

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 42 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. 97, poz. 674 ze zm.)

Rada Gminy Gilowice uchwala , co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art.42 ust.3 ustawy Karta nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem a określonym w tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin
dziennie liczącego:

- 1 oddział

18

- 2 oddziały

12

- 3 oddziały

10

- 4-5 oddziałów

8

- 6 i więcej oddziałów

6

2

Dyrektor szkoły / zespołu / każdego typu
liczącej:

- 5-6 oddziałów

10

- 7-8 oddziałów

8

- 9-12 oddziałów

7

- 18 i więcej oddziałów

3

3

Wicedyrektor szkoły liczącej powyżej 12 oddziałów:


7

4

Doradca metodyczny

10

§ 2. W ramach posiadanych środków finansowych Rada Gminy odrębną uchwałą może w uzasadnionych przypadkach obniżyć dyrektorowi szkoły / zespołu /, przedszkola obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z §1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska , z tym że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, nauczyciela logopedy w wymiarze 24 godzin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/90/2000 Rady Gminy Gilowice z dnia 23.09.2000 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »