| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 96/VIII/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca z 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.58 ust.1 i art.59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) Żłobku - należy rozumieć przez to Żłobek Miejski w Lublińcu, 2) rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych posiadających uprawnienia do opieki nad dzieckiem uczęszczającym do Żłobka.

§ 2. Brak treści

1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 150 zł.

2. Ustala się maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka w wysokości 6 zł.

3. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki - określoną w art.12 ust.3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 3. Brak treści

1. W przypadku rodziców pobierających zasiłek rodzinny, o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 28 stycznia 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 ze zm.), opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 90 zł.

2. W przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, opłata wynosi 90 zł za drugie i każde następne dziecko.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 668/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Lubliniec.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lublińca i Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Lublińcu.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »