| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/113/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznania i ustalania odpłatności za pobyt w Noclegowni dla Mężczyzn oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art.17 ust.1 pkt 3 i pkt 12 oraz art.51 ust.4 w związku z art.97 ust.5 ustawy z dnia 13 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

1. Ustala się następujące warunki przyznawania i ustalania odpłatności za pobyt w Noclegowni dla Mężczyzn, warunki częściowego lub całkowitego zwalniania za pobyt oraz tryb ich pobierania.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba ponosząca odpłatność za skierowanie może zostać na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, zwolniona częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat za określony czas korzystania z pobytu.

3. Opłata za pobyt pobierana jest w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po pobycie.

4. Szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za skierowanie, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr VIII/113/11
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 maja 2011 r.

Szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorców za pobyt w Noclegowni dla Mężczyzn w Chorzowie.

Wysokość dochodu w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z póź. zm.)

Wartość opłaty w % za pobyt

do 100 %

nieodpłatnie

ponad 100 %do 120 %

20 %

ponad 120 % do 140 %

40 %

ponad 140 % do 160 %

60 %

ponad 160 % do 175 %

90 %

powyżej 175 %

100 %

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »