| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 53(X)2011 Rady Gminy Poraj

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust. 1 art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Poraj zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie.

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

2. Opłata ustalana jest miesięcznie, jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust. 1. Liczba godzin zajęć świadczonych miesięcznie w przedszkolu jest określona w umowie cywilnoprawnej zawartej z przedstawicielem ustawowym dziecka.

§ 3. Traci moc Uchwała:

- Nr 16(III)2006 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Przedszkoli w Poraju i w Żarkach Letnisko,

- Nr 232(XLIII)2010 Rady Gminy Poraj z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Przedszkoli w Poraju i Żarkach Letnisku.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy BIK Brokers. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-95 jeden z organizatorów i założycieli sieci restauracji KFC, Pizza Hut i Taco Bell należącej do PepsiCo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »