| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 17, poz. 95 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach stanowiącym załącznik do uchwały nr XX/193/04 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Kanalizacyjnemu w Gorzycach, z późniejszymi zmianami, dokonuje się następujących zmian:

1. Dotychczasowy § 1 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach, zwany dalej „Zakładem” jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego, który podlega Radzie Gminy Gorzyce.”

2. Dotychczasowy § 1 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: „Zakład działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

3)ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

4)ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

5)ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j.Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236),

6)ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),

7)Uchwały Nr XX/192/04 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »