| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/111/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. Ustalić czas, w którym odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Piekary Śląskie na 5 godzin dziennie.

§ 2. W ramach godzin, o których mowa w § 1, realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

§ 3. Poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej, o której mowa w § 2, przedszkola mogą świadczyć zajęcia o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym odpłatnie.

§ 4. Za świadczenia, o których mowa w § 3, ustala się odpłatność w wysokości 1,80 zł za każdą godzinę zajęć.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 6. Traci moc:

1. Uchwała nr VII/72/07 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piekary Śląskie.

2. Uchwała nr IX/93/07 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/72/07 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piekary Śląskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Janusz

Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »