| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/111/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. Ustalić czas, w którym odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Piekary Śląskie na 5 godzin dziennie.

§ 2. W ramach godzin, o których mowa w § 1, realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

§ 3. Poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej, o której mowa w § 2, przedszkola mogą świadczyć zajęcia o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym odpłatnie.

§ 4. Za świadczenia, o których mowa w § 3, ustala się odpłatność w wysokości 1,80 zł za każdą godzinę zajęć.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 6. Traci moc:

1. Uchwała nr VII/72/07 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piekary Śląskie.

2. Uchwała nr IX/93/07 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/72/07 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piekary Śląskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Artowicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »