| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/71/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust.2, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.),

Rada Gminy Rudziniec po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi
uchwala

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/337/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. wychowawcy klasy

- w wysokości 4% minimalnego wynagrodzenia, w klasie liczącej 10 uczniów i mniej,

- w wysokości 6% minimalnego wynagrodzenia, w klasie liczącej od 11 do 20 uczniów,

- w wysokości 8% minimalnego wynagrodzenia , w klasie liczącej powyżej 20 uczniów”

2. § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 2% minimalnego wynagrodzenia,

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 3% minimalnego wynagrodzenia,

3) przy trzech osobach w rodzinie - 4% minimalnego wynagrodzenia,

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 5% minimalnego wynagrodzenia.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, Dyrektorom szkół zatrudniających nauczycieli na terenie Gminy Rudziniec oraz Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczacy Rady Gminy


Bernard Kukowka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »