| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Miasta Imielin

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Imielin

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) oraz art. 16 ust. 4,5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13),

Rada Miasta Imielin, uchwala:

§ 1. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, stanowiących własność lub będących w zarządzie miasta Imielin, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Imielin jest odpłatne.

§ 2. 1) Opłata pobierana jest miesięcznie za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku, zintegrowanym węźle przesiadkowym lub dworcu.

2) Ilość zatrzymań na przystanku lub dworcu ustalana jest na podstawie rozkładu jazdy stanowiącego załącznik do zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozów, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

3) Opłata miesięczna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty jednostkowej za zatrzymanie na przystanku lub dworcu, określonej w § 3.

§ 3. 1) Jednostkowa stawka opłaty za zatrzymanie na przystanku/dworcu wynosi:

a) 0,05 zł za każde zatrzymanie na przystanku lub zintegrowanym węźle przesiadkowym,

b) 1 zł za każde zatrzymanie na dworcu.

2) Nie pobiera się opłaty za zatrzymywanie się na przystankach na żądanie.

§ 4. Opłaty miesięczne płatne są do 14 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na rachunek bankowy o numerze konta 58 1240 4227 1111 0000 4845 9484 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta.

§ 5. Każda zmiana rozkładu jazdy związana ze zmianą ilości zatrzymania środków transportowych na przystankach wymaga powiadomienia Urzędu Miasta celem aktualizacji wysokości opłaty miesięcznej.

§ 6. Stawki opłat określonych w § 3 będą waloryzowane średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 01 lipca 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »