| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 10 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Z 2005r. Nr 8, poz 60 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje :

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego ,należności od osób fizycznych w drodze inkasa prowadzonego przez sołtysów poszczególnych sołectw :

1) w sołectwie Adamów - sołtys wsi P. Ociepa Małgorzata

2) w sołectwie Bartkowice - sołtys wsi P. Jendras Celina

3) w sołectwie Chorzenice - sołtys wsi P. Hajdas Janina

4) w sołectwie Chmielarze - sołtys wsi P. Bekus Krzysztof

5) w sołectwie Garnek - sołtys wsi P. Jędras Wiesława

6) w sołectwie Karczewice - sołtys wsi P. Baran Jerzy

7) w sołectwie Kuźnica - sołtys wsi P. Jurczyk Sławomir

8) w sołectwie Kłomnice - sołtys wsi P. Matuszczak Stanisław

9) w sołectwie Konary - sołtys wsi P. Piech Jan

10) w sołectwie Lipicze - sołtys wsi P. Woch Zofia

11) w sołectwie Michałów - sołtys wsi P. Modlasiński Zbigniew

12) w sołectwie Michałów Rudnicki - sołtys wsi P. Błaszczyk Małgorzata

13) w sołectwie Nieznanice - sołtys wsi P. Młyńska Barbara

14) w sołectwie Niwki - sołtys wsi P. Piasecki Marian

15) w sołectwie Pacierzów - sołtys wsi P. Zgrzebna Barbara

16) w sołectwie Rzerzęczyce - sołtys wsi P. Kluska Zbigniew

17) w sołectwie Rzeki - sołtys wsi P. Sośniak Jerzy

18) w sołectwie Skrzydlów - sołtys wsi P. Skibińska Olga

19) w sołectwie Śliwaków - sołtys wsi P. Majchrzak Eugeniusz

20) w sołectwie Witkowice - sołtys wsi P. Nalewajka Andrzej

21) w sołectwie Zawada - sołtys wsi P.Wilk Andrzej

22) w sołectwie Zdrowa - sołtys wsi P.Owczarek Dariusz

23) w sołectwie Zberezka - sołtys wsi P.Janus Mirosław

§ 2. 1) Rozliczenie inkasenta następuje w terminie 5 dni po ostatnim dniu, tj. do 20 każdego miesiąca, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastąpić wpłata podatku.

2) Jeżeli termin rozliczenia o którym mowa w ust. 1 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem rozliczenia jest dzień roboczy następujący po tym dniu.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 6,25 % od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 20/II/02 z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie wysokości inkasa dla sołtysów za pobór należności pieniężnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 6. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »