| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 10 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Z 2005r. Nr 8, poz 60 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje :

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego ,należności od osób fizycznych w drodze inkasa prowadzonego przez sołtysów poszczególnych sołectw :

1) w sołectwie Adamów - sołtys wsi P. Ociepa Małgorzata

2) w sołectwie Bartkowice - sołtys wsi P. Jendras Celina

3) w sołectwie Chorzenice - sołtys wsi P. Hajdas Janina

4) w sołectwie Chmielarze - sołtys wsi P. Bekus Krzysztof

5) w sołectwie Garnek - sołtys wsi P. Jędras Wiesława

6) w sołectwie Karczewice - sołtys wsi P. Baran Jerzy

7) w sołectwie Kuźnica - sołtys wsi P. Jurczyk Sławomir

8) w sołectwie Kłomnice - sołtys wsi P. Matuszczak Stanisław

9) w sołectwie Konary - sołtys wsi P. Piech Jan

10) w sołectwie Lipicze - sołtys wsi P. Woch Zofia

11) w sołectwie Michałów - sołtys wsi P. Modlasiński Zbigniew

12) w sołectwie Michałów Rudnicki - sołtys wsi P. Błaszczyk Małgorzata

13) w sołectwie Nieznanice - sołtys wsi P. Młyńska Barbara

14) w sołectwie Niwki - sołtys wsi P. Piasecki Marian

15) w sołectwie Pacierzów - sołtys wsi P. Zgrzebna Barbara

16) w sołectwie Rzerzęczyce - sołtys wsi P. Kluska Zbigniew

17) w sołectwie Rzeki - sołtys wsi P. Sośniak Jerzy

18) w sołectwie Skrzydlów - sołtys wsi P. Skibińska Olga

19) w sołectwie Śliwaków - sołtys wsi P. Majchrzak Eugeniusz

20) w sołectwie Witkowice - sołtys wsi P. Nalewajka Andrzej

21) w sołectwie Zawada - sołtys wsi P.Wilk Andrzej

22) w sołectwie Zdrowa - sołtys wsi P.Owczarek Dariusz

23) w sołectwie Zberezka - sołtys wsi P.Janus Mirosław

§ 2. 1) Rozliczenie inkasenta następuje w terminie 5 dni po ostatnim dniu, tj. do 20 każdego miesiąca, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastąpić wpłata podatku.

2) Jeżeli termin rozliczenia o którym mowa w ust. 1 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem rozliczenia jest dzień roboczy następujący po tym dniu.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 6,25 % od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 20/II/02 z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie wysokości inkasa dla sołtysów za pobór należności pieniężnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 6. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kosy

Ekspert, trener, konsultant, wykładowca uniwersytecki. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Doradztwem w zarządzaniu zasobami ludzkimi zajmuje się od ponad 15 lat, realizując różnorodne projekty z zakresu HR. Ma za sobą długoletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych firmach doradczych: Capgemini Ernst & Young, SHL Ireland, Hudson Global Resources, PWC. Zrealizował różnorodne projekty dla wiodących organizacji działających w Polsce, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (m.in. Accenture, Aer Rianta, AIB, Bank of Ireland, Dairygold, Lafarge, Oriflame, Sulzer, Ulster Bank). Autor artykułów publikowanych w Serwis HR, Personel i Zarządzanie oraz Rzeczpospolitej, a także pozycji naukowych i książkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »