| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Pawonków

z dnia 24 maja 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.), art 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy w Pawonkowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatków:

a) od nieruchomości

b) leśnego

c) rolnego,

w drodze inkasa.

2) Pobór podatków, o których mowa w ust.1, dotyczy należności podatkowych przypadających od osób fizycznych.

§ 2. 1. Pobór podatków o których mowa w § 1 następuje w drodze inkasa przez inkasentów, którymi będą sołtysi poszczególnych sołectw:

a) Draliny - Wieczorek Piotr

b) Gwoździany - Bonk Danuta

c) Koszwice - Pluta Elżbieta

d) Kośmidry - Derner Paweł

e) Lisowice - Mańka Marian

f) Łagiewniki Małe - Niestrój Jadwiga

g) Łagiewniki Wielkie - Kleta Krzysztof

h) Pawonków - Swoboda Maria

i) Skrzydłowice - Bonk Janina

j) Solarnia - Sprycha Andrzej

2) Podatki są płatne również w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy

§ 3. Inkasenci za pobór podatków otrzymują wynagrodzenie w wysokości 8,5 % od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Pawonkowie w sprawie ustalenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego Nr 120/XXIX/98 z dnia 29 kwietnia 1998r. i Uchwała Rady Gminy w Pawonkowie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych Nr 59/XIII/2000 z dnia z dnia 19 kwietnia 2000r

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »