| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Pawonków

z dnia 24 maja 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.), art 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy w Pawonkowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatków:

a) od nieruchomości

b) leśnego

c) rolnego,

w drodze inkasa.

2) Pobór podatków, o których mowa w ust.1, dotyczy należności podatkowych przypadających od osób fizycznych.

§ 2. 1. Pobór podatków o których mowa w § 1 następuje w drodze inkasa przez inkasentów, którymi będą sołtysi poszczególnych sołectw:

a) Draliny - Wieczorek Piotr

b) Gwoździany - Bonk Danuta

c) Koszwice - Pluta Elżbieta

d) Kośmidry - Derner Paweł

e) Lisowice - Mańka Marian

f) Łagiewniki Małe - Niestrój Jadwiga

g) Łagiewniki Wielkie - Kleta Krzysztof

h) Pawonków - Swoboda Maria

i) Skrzydłowice - Bonk Janina

j) Solarnia - Sprycha Andrzej

2) Podatki są płatne również w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy

§ 3. Inkasenci za pobór podatków otrzymują wynagrodzenie w wysokości 8,5 % od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Pawonkowie w sprawie ustalenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego Nr 120/XXIX/98 z dnia 29 kwietnia 1998r. i Uchwała Rady Gminy w Pawonkowie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych Nr 59/XIII/2000 z dnia z dnia 19 kwietnia 2000r

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »