| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/63/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.34 ust.1 pkt 3, art.68 ust.1 pkt 7 i ust 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102 poz.651) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62 poz.718 ze zm.)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych dokonywać na rzecz najemców, którym przysługuje prawo pierwszeństwa, wynikające z art.34 ust.1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Sprzedaż mieszkań będzie realizowana zgodnie z planem sprzedaży lokali mieszkalnych, przyjętym uchwałą Nr XLV/443/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie : przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2010-2014” z późniejszymi zmianami.

3. Lokal mieszkalny może być sprzedany na rzecz najemców, którzy nie zalegają z czynszem oraz innymi opłatami związanymi z najmem w ostatnich 24 miesiącach przez kolejne trzy miesiące licząc do dnia złożenia wniosku, bądź łącznie przez 3 miesiące w w/w okresie.

§ 2.

1. Bonifikata od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Wodzisławia Śl. zbywanego w drodze bezprzetargowej najemcy lokalu będzie udzielona przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

a) umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony,

b) najemca w zajmowanym lokalu mieszka dłużej niż 5 lat licząc od dnia złożenia wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego.

§ 3.

1. Od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych ustala się następujące stawki procentowe bonifikat:

a) w budynkach, w których nie przeprowadzono termomodernizacji 10% bonifikaty,

b) w budynkach, w których została przeprowadzona termomodernizacja 0% bonifikaty,

c) w budynkach, w których trwają lub zostały zakończone prace związane z termomodernizacją, a jej wykonanie zostanie sfinansowane z kredytu, który zaciąga Wspólnota Mieszkaniowa ustala się 10% bonifikaty,

d) z tytułu nieprzerwanego najmu lokalu mieszkalnego 1,5% bonifikaty za każdy rok najmu lokalu, licząc od dnia złożenia wniosku o nabycie lokalu niezależnie od zmian podmiotowych po stronie właściciela lokalu lecz nie więcej niż 45%,

e) dla kombatantów 5% bonifikaty,

f) w przypadku sprzedaży w jednym czasie wszystkich pozostałych wolnych lokali mieszkalnych w budynku, kupujący korzystają z 60% bonifikaty, przy czym nie przysługuje bonifikata określona w pkt a,c,d,e.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XLVIII/468/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uchwałę Nr LI/501/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Bator

Adwokat, publicysta i szkoleniowiec; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej UW. Był przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prawnikiem w renomowanych warszawskich kancelariach oraz w Biurze Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Pracował dla instytucji publicznych m.in. Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Teatru Polskiego w Warszawie czy Urzędu m.st. Warszawy. W obszarze jego szczególnych zainteresowań znajduje się prawo nieruchomości i doradztwo w procesie inwestorskim. Ponadto w obszarze jego zainteresowań jest prawo autorskie a także prawo mediów i reklamy, postępowanie administracyjne i dostęp do informacji publicznej, zarządzanie w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych. W bieżącej działalności adwokackiej w szerokim zakresie zajmuje się prawem i procedurą cywilną (w tym prawem spadkowym), prowadzeniem sporów sądowych a także doradza małym i średnim przedsiębiorcom. Współpracował z Dziennikiem Polska Europa Świat, portalem dziennik.pl, Dziennikiem Finansowym The Wall Street Journal, TVP 1, TVN Warszawa. W latach 2013-2016 autor i prowadzący poradnikową audycję prawną w Programie 1 Polskiego Radia. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej. Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie, Londynie i Brukseli. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »