| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/63/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.34 ust.1 pkt 3, art.68 ust.1 pkt 7 i ust 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102 poz.651) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62 poz.718 ze zm.)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych dokonywać na rzecz najemców, którym przysługuje prawo pierwszeństwa, wynikające z art.34 ust.1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Sprzedaż mieszkań będzie realizowana zgodnie z planem sprzedaży lokali mieszkalnych, przyjętym uchwałą Nr XLV/443/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie : przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2010-2014” z późniejszymi zmianami.

3. Lokal mieszkalny może być sprzedany na rzecz najemców, którzy nie zalegają z czynszem oraz innymi opłatami związanymi z najmem w ostatnich 24 miesiącach przez kolejne trzy miesiące licząc do dnia złożenia wniosku, bądź łącznie przez 3 miesiące w w/w okresie.

§ 2.

1. Bonifikata od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Wodzisławia Śl. zbywanego w drodze bezprzetargowej najemcy lokalu będzie udzielona przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

a) umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony,

b) najemca w zajmowanym lokalu mieszka dłużej niż 5 lat licząc od dnia złożenia wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego.

§ 3.

1. Od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych ustala się następujące stawki procentowe bonifikat:

a) w budynkach, w których nie przeprowadzono termomodernizacji 10% bonifikaty,

b) w budynkach, w których została przeprowadzona termomodernizacja 0% bonifikaty,

c) w budynkach, w których trwają lub zostały zakończone prace związane z termomodernizacją, a jej wykonanie zostanie sfinansowane z kredytu, który zaciąga Wspólnota Mieszkaniowa ustala się 10% bonifikaty,

d) z tytułu nieprzerwanego najmu lokalu mieszkalnego 1,5% bonifikaty za każdy rok najmu lokalu, licząc od dnia złożenia wniosku o nabycie lokalu niezależnie od zmian podmiotowych po stronie właściciela lokalu lecz nie więcej niż 45%,

e) dla kombatantów 5% bonifikaty,

f) w przypadku sprzedaży w jednym czasie wszystkich pozostałych wolnych lokali mieszkalnych w budynku, kupujący korzystają z 60% bonifikaty, przy czym nie przysługuje bonifikata określona w pkt a,c,d,e.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XLVIII/468/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uchwałę Nr LI/501/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »