| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/100/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 13 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/607/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/607/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 i art. 20 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) w związku z art. 2 pkt 7 i pkt 10, art. 3, art. 5 i art. 7 ust. 3, art. 37 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis, oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

W Uchwale Nr XLV/607/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji, dokonuje się następujących zmian:

- w § 2 ust. 1 wykreśla się słowo: wyodrębnione,

- w § 3 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: W przypadku wykonywania remontu etapami zwolnienie, o którym mowa w § 1, dotyczy nieruchomości, w której wykonano remont części elewacji budynku po 01.01.2008 roku, a obecnie remontowana będzie pozostała część budynku.

- w § 7 ust. 1 dopisuje się pkt f w brzmieniu: Oświadczenie, iż remont elewacji rozpoczął się po złożeniu wniosku o zamiarze korzystania z pomocy Prezydentowi Miasta Zabrze wraz z dokumentem potwierdzającym początkowy dzień inwestycji (np. dziennik budowy jeżeli został wydany, protokół zdawczo – odbiorczy),

- w § 7 ust. 2 dopisuje się pkt h w brzmieniu: Oświadczenie, iż remont elewacji rozpoczął się po złożeniu wniosku o zamiarze korzystania z pomocy Prezydentowi Miasta Zabrze, wraz z dokumentem potwierdzającym początkowy dzień inwestycji (np. dziennik budowy jeżeli został wydany, protokół zdawczo – odbiorczy),

- w § 9 dopisuje się ust. 4 w brzmieniu: Budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »