| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/32/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goczałkowice Zdrój

§ 1. Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goczałkowice Zdrój zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, według ramowego rozkładu dnia ustalonego przez dyrektorów przedszkoli, w oparciu o ich statuty.

§ 2. 1. Ustala się częściową odpłatność za usługi świadczone przez przedszkola publiczne poza wymiarem, o którym mowa w § 1, w którym jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

2. Odpłatność za usługi, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

1) zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu

2) zajęcia rytmiczno- taneczne

3) profilaktykę wad postawy

4) zabawy z językiem obcym

5) zajęcia relaksacyjne

6) zajęcia z wiedzy o regionie

7) zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną dziecka.

3. Ustala się opłatę w wysokości 2 zł za jedną godzinę świadczonych usług, o których mowa w ust. 2, przy czym opłatę tę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług.

§ 3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole, oraz zasady pobierania opłat i korzystania z usług przedszkola reguluje umowa cywilno – prawna.

§ 4. W przypadku nie odbierania dziecka w godzinach określonych w umowie, o której mowa w § 3, opłata za każda rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 10,00 zł.

§ 5. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko niepełnosprawne, opłaty, o których mowa w § 2 pomniejsza się o 50%.

§ 6. Tracą moc:

1) uchwała nr XX/138/2008 Rady Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia 1.07.2008r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Goczałkowice Zdrój publicznych przedszkoli

2) uchwała nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia 14.07.2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Goczałkowice Zdrój publicznych przedszkoli.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice Zdrój.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 września 2011r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Adam Maćkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »