| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/32/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goczałkowice Zdrój

§ 1. Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goczałkowice Zdrój zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, według ramowego rozkładu dnia ustalonego przez dyrektorów przedszkoli, w oparciu o ich statuty.

§ 2. 1. Ustala się częściową odpłatność za usługi świadczone przez przedszkola publiczne poza wymiarem, o którym mowa w § 1, w którym jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

2. Odpłatność za usługi, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

1) zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, przy zapewnieniu opieki pedagogicznej i bezpiecznych warunków pobytu

2) zajęcia rytmiczno- taneczne

3) profilaktykę wad postawy

4) zabawy z językiem obcym

5) zajęcia relaksacyjne

6) zajęcia z wiedzy o regionie

7) zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną dziecka.

3. Ustala się opłatę w wysokości 2 zł za jedną godzinę świadczonych usług, o których mowa w ust. 2, przy czym opłatę tę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług.

§ 3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole, oraz zasady pobierania opłat i korzystania z usług przedszkola reguluje umowa cywilno – prawna.

§ 4. W przypadku nie odbierania dziecka w godzinach określonych w umowie, o której mowa w § 3, opłata za każda rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 10,00 zł.

§ 5. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko niepełnosprawne, opłaty, o których mowa w § 2 pomniejsza się o 50%.

§ 6. Tracą moc:

1) uchwała nr XX/138/2008 Rady Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia 1.07.2008r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Goczałkowice Zdrój publicznych przedszkoli

2) uchwała nr XXXI/218/2009 Rady Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia 14.07.2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Goczałkowice Zdrój publicznych przedszkoli.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice Zdrój.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 września 2011r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Adam Maćkowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »