| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Mstów

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 , poz.1682 z późn.zm.), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 z póź.zm.)

Rada Gminy Mstów uchwala , co następuje :

§ 1. Na inkasentów poboru podatków : rolnego ,leśnego i od nieruchomości należących do osób fizycznych wyznacza się następujące osoby:

- w sołectwie Brzyszów Pana Jaksendra Mariana

- w sołectwie Cegielnia Pana Tuszyńskiego Jarosława

- w sołectwie Jaskrów Pana Tyrasa Stanisława

- w sołectwie Jaźwiny Panią Bajor Martę

- w sołectwie Krasice Pana Rubika Tadeusza

- w sołectwie Kłobukowice Panią Purgal Małgorzatę

- w sołectwie Kobyłczyce Panią Michalik Gretę

- w sołectwie Kuchary Pana Gloca Kazimierza

- w sołectwie Kuśmierki Pana Kowalczyka Mirosława

- w sołectwie Latosówka Panią Hereźniak Gabrielę

- w sołectwie Małusy Małe Panią Siwek Agatę

- w sołectwie Małusy Wielkie Pana Knysaka Bogusława

- w sołectwie Mokrzesz Pana Tyrasa Konrada

- w sołectwie Mstów Pana Bigosińskiego Zbigniewa

- w sołectwie Siedlec Pana Sieradzkiego Zygmunta

- w sołectwie Srocko Pana Szymczyka Jerzego

- w sołectwie Wancerzów Pana Seweryna Stanisława

- w sołectwie Zawada Panią Siwek Zenonę

§ 2. W przypadkach losowych uniemożliwiających inkasentowi wykonywanie poboru podatków lub w przypadku jego śmierci, do czasu wyznaczenia przez Radę Gminy nowego inkasenta do wykonywania tych czynności wyznacza się najmłodszego członka Rady Sołeckiej danego sołectwa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/37/2007 Rady Gminy w Mstowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mstowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Wiesława Tuszyńska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »