| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Mstów

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 , poz.1682 z późn.zm.), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 z póź.zm.)

Rada Gminy Mstów uchwala , co następuje :

§ 1. Na inkasentów poboru podatków : rolnego ,leśnego i od nieruchomości należących do osób fizycznych wyznacza się następujące osoby:

- w sołectwie Brzyszów Pana Jaksendra Mariana

- w sołectwie Cegielnia Pana Tuszyńskiego Jarosława

- w sołectwie Jaskrów Pana Tyrasa Stanisława

- w sołectwie Jaźwiny Panią Bajor Martę

- w sołectwie Krasice Pana Rubika Tadeusza

- w sołectwie Kłobukowice Panią Purgal Małgorzatę

- w sołectwie Kobyłczyce Panią Michalik Gretę

- w sołectwie Kuchary Pana Gloca Kazimierza

- w sołectwie Kuśmierki Pana Kowalczyka Mirosława

- w sołectwie Latosówka Panią Hereźniak Gabrielę

- w sołectwie Małusy Małe Panią Siwek Agatę

- w sołectwie Małusy Wielkie Pana Knysaka Bogusława

- w sołectwie Mokrzesz Pana Tyrasa Konrada

- w sołectwie Mstów Pana Bigosińskiego Zbigniewa

- w sołectwie Siedlec Pana Sieradzkiego Zygmunta

- w sołectwie Srocko Pana Szymczyka Jerzego

- w sołectwie Wancerzów Pana Seweryna Stanisława

- w sołectwie Zawada Panią Siwek Zenonę

§ 2. W przypadkach losowych uniemożliwiających inkasentowi wykonywanie poboru podatków lub w przypadku jego śmierci, do czasu wyznaczenia przez Radę Gminy nowego inkasenta do wykonywania tych czynności wyznacza się najmłodszego członka Rady Sołeckiej danego sołectwa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/37/2007 Rady Gminy w Mstowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mstowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Wiesława Tuszyńska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

Kompleksowa obsługa prawna firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »