| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/210/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z dnia 3 marca 2011 Nr 45 poz. 235) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. Uchylić § 2 Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011r.

§ 2. 1. W załączniku do Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011r. dokonać zmiany § 2 ust. 6 , który otrzymuje brzmienie: "Żłobek funkcjonuje cały rok i dysponuje 89 miejscami"

2. W załączniku do Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. dokonać zmiany § 4 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

"4. Naboru dzieci do żłobka dokonuje dyrektor.

5. Do żłobka przyjmowane są dzieci spełniające następujące warunki łącznie:

1) od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat

2) zamieszkałe na terenie Gminy Mysłowice

3) dzieci obojga rodziców/opiekunów pracujących lub uczących się w systemie dziennym albo dla rodzica/opiekuna pracującego lub uczącego się samotnie wychowującego dziecko/dzieci

4) dzieci przyjmowane są w zależności od wolnych miejsc

5) rekrutacja odbywa się raz w roku, w miesiącu czerwcu.

6. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości jakimi dysponuje placówka, aby zapewnić dzieciom właściwą opiekę jakiej wymaga ich stan zdrowia.

7. W dniu przyjęcia dziecka do żłobka po raz pierwszy i po przebytej chorobie rodzice przedkładają w żłobku zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie żłobkowej.

8. Odmowa przyjęcia dziecka do żłobka może nastąpić w sytuacjach:

1) braku wolnego miejsca w żłobku, o którym mowa w ust 4:

2) niewniesienia, w terminie wyznaczonym przez dyrektora żłobka, opłaty za pobyt dziecka w żłobku:

3) w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na stan chorobowy dziecka."

3. W załączniku do Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 uchylić § 8.1.

§ 3. W pozostałym zakresie Uchwała Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011r. nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »