| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/210/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z dnia 3 marca 2011 Nr 45 poz. 235) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. Uchylić § 2 Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011r.

§ 2. 1. W załączniku do Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011r. dokonać zmiany § 2 ust. 6 , który otrzymuje brzmienie: "Żłobek funkcjonuje cały rok i dysponuje 89 miejscami"

2. W załączniku do Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. dokonać zmiany § 4 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

"4. Naboru dzieci do żłobka dokonuje dyrektor.

5. Do żłobka przyjmowane są dzieci spełniające następujące warunki łącznie:

1) od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat

2) zamieszkałe na terenie Gminy Mysłowice

3) dzieci obojga rodziców/opiekunów pracujących lub uczących się w systemie dziennym albo dla rodzica/opiekuna pracującego lub uczącego się samotnie wychowującego dziecko/dzieci

4) dzieci przyjmowane są w zależności od wolnych miejsc

5) rekrutacja odbywa się raz w roku, w miesiącu czerwcu.

6. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do żłobka w zależności od możliwości jakimi dysponuje placówka, aby zapewnić dzieciom właściwą opiekę jakiej wymaga ich stan zdrowia.

7. W dniu przyjęcia dziecka do żłobka po raz pierwszy i po przebytej chorobie rodzice przedkładają w żłobku zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie żłobkowej.

8. Odmowa przyjęcia dziecka do żłobka może nastąpić w sytuacjach:

1) braku wolnego miejsca w żłobku, o którym mowa w ust 4:

2) niewniesienia, w terminie wyznaczonym przez dyrektora żłobka, opłaty za pobyt dziecka w żłobku:

3) w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na stan chorobowy dziecka."

3. W załączniku do Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 uchylić § 8.1.

§ 3. W pozostałym zakresie Uchwała Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011r. nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »