| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy Nędza

z dnia 16 maja 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr LIII/438/10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 95 poz.613 z późn .zm.) art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 , art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 )

Rada Gminy Nędza,u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIII/438/10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010 r. w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 ust 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:„§ 1 ust 1 pkt 3) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;”

2)w § 1 ust 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:„§ 1 ust 1 pkt 6) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;”

3)w § 1 ust 1 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:„§ 1 ust 1 pkt 7) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności charytatywnej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. 1)Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2)Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »