| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy Nędza

z dnia 16 maja 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr LIII/438/10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 95 poz.613 z późn .zm.) art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 , art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 )

Rada Gminy Nędza,u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIII/438/10 Rady Gminy Nędza z dnia 27 września 2010 r. w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 1 ust 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:„§ 1 ust 1 pkt 3) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;”

2)w § 1 ust 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:„§ 1 ust 1 pkt 6) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;”

3)w § 1 ust 1 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:„§ 1 ust 1 pkt 7) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności charytatywnej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. 1)Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2)Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »