| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Mstów

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.17 ust.1 pkt 15, art.44, art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362) oraz art.10 ust.3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.)

Rada Gminy Mstów
uchwala :

§ 1. Koszty pogrzebu dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, bezdomnych oraz osób o nieustalonej tożsamości pokrywa w całości gmina.

§ 2. 1. Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zgonu.

2. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyzwaniem zmarłego, na cmentarzu w Mstowie,Mokrzeszy, Krasicach, Małusach Wielkich, po uprzedniej konsultacji z administratorem cmentarza.

3. Sprawienie pogrzebu osobom wymienionym w § 1 odbywa się poprzez:

a) udzielenie zlecenia zakładowi pogrzebowemu, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę

b) przyznanie zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego lub celowego zwrotnego na sprawienie pogrzebu, przyznanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie, na wniosek osoby ponoszącej koszty pochówku, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

4. Sprawienie pogrzebu, którym mowa w § 1, obejmuje w szczególności:

1) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie i ubranie,

2) przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym lub chłodni,

3) dostarczenie trumny,

4) przewóz zwłok karawanem,

5) złożenie zwłok w grobie ziemnym,

6) wydrukowanie klepsydr, zakup symbolicznej wiązanki,

7) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego i tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu,

8) oraz inne, wymagane przepisami prawa.

5. Pochowanie zwłok następuje każdorazowo przy udziale pracownika socjalnego lub innego przedstawiciela Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie.

§ 3. 1. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu, o którym mowa w § 2 ust.5 pokrywa się z wydatków na zadania własne.

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawienie pogrzebu na podstawie wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku lub rachunku wystawionego przez firmę, której pochówek został zlecony.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Wiesława Tuszyńska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »