| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Mstów

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.17 ust.1 pkt 15, art.44, art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362) oraz art.10 ust.3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.)

Rada Gminy Mstów
uchwala :

§ 1. Koszty pogrzebu dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, bezdomnych oraz osób o nieustalonej tożsamości pokrywa w całości gmina.

§ 2. 1. Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zgonu.

2. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyzwaniem zmarłego, na cmentarzu w Mstowie,Mokrzeszy, Krasicach, Małusach Wielkich, po uprzedniej konsultacji z administratorem cmentarza.

3. Sprawienie pogrzebu osobom wymienionym w § 1 odbywa się poprzez:

a) udzielenie zlecenia zakładowi pogrzebowemu, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę

b) przyznanie zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego lub celowego zwrotnego na sprawienie pogrzebu, przyznanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie, na wniosek osoby ponoszącej koszty pochówku, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

4. Sprawienie pogrzebu, którym mowa w § 1, obejmuje w szczególności:

1) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie i ubranie,

2) przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym lub chłodni,

3) dostarczenie trumny,

4) przewóz zwłok karawanem,

5) złożenie zwłok w grobie ziemnym,

6) wydrukowanie klepsydr, zakup symbolicznej wiązanki,

7) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego i tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu,

8) oraz inne, wymagane przepisami prawa.

5. Pochowanie zwłok następuje każdorazowo przy udziale pracownika socjalnego lub innego przedstawiciela Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie.

§ 3. 1. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu, o którym mowa w § 2 ust.5 pokrywa się z wydatków na zadania własne.

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów za sprawienie pogrzebu na podstawie wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku lub rachunku wystawionego przez firmę, której pochówek został zlecony.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


Wiesława Tuszyńska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »