| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 53/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kroczyce


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5c i art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Kroczyce uchwala:
§ 1. 1. Ustalić realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu w Kroczycach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kroczyce w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Ustalić odpłatność rodziców (opiekunów pranych) za 1 godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1 w wysokości 1 zł.
3. Wysokość opłaty ustalona jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka liczbą godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
4. Odpłatność za świadczenia, o których mowa w ust. 2 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę.
5. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w ust. 2 rodziców (opiekunów prawnych) dziecka posiadającego aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz za trzecie i każde następne dziecko tych samych rodziców (opiekunów prawnych) uczęszczające do przedszkola.
§ 2. Traci moc uchwała nr 33/V/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kroczyce.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Karoń
 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »