| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Lubomia

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.6 ust.1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95) - po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Lubomia Nr LIV/345/2010 z dnia 13 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Lubomia

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustalić realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opierki w przedszkolach publicznych, dla kótrych organem prowadzącym jest Gmina Lubomia, w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustalić odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za 1 godzinę świadczeń w przedszkolach publicznych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1, w wysokości 1,50 zł.

3. Ustalić następujące ulgi w opłacie, o której mowa w ust. 2:

a) dla dzieci, których posiłki finansowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 100%,

b) dla trzeciego i kolejnego dziecka z tej samej rodziny w wysokości 50%.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XIII/84/2007 Rady Gminy w Lubomi z dnia 28.06.2007r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »