| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Lubomia

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.6 ust.1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95) - po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Lubomia Nr LIV/345/2010 z dnia 13 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Lubomia

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustalić realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opierki w przedszkolach publicznych, dla kótrych organem prowadzącym jest Gmina Lubomia, w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustalić odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za 1 godzinę świadczeń w przedszkolach publicznych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1, w wysokości 1,50 zł.

3. Ustalić następujące ulgi w opłacie, o której mowa w ust. 2:

a) dla dzieci, których posiłki finansowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 100%,

b) dla trzeciego i kolejnego dziecka z tej samej rodziny w wysokości 50%.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XIII/84/2007 Rady Gminy w Lubomi z dnia 28.06.2007r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »