| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Przystajń

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/11/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 5 uchwały i otrzymuje on brzmienie:

Dodatek funkcyjny dla nauczycieli

1. Nauczycielom którym powierzono funkcję kierowniczą w placówce zgodnie z rozporządzeniem, przysługuje dodatek funkcyjny zamieszczony w niniejszym paragrafie w Tabeli nr 1.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy w granicach stawek określonych w tabeli.

Tabela nr 1. Stawki dodatków funkcyjnych

Stanowisko

Wysokość dodatku funkcyjnego (miesięcznie w zł.)

Dyrektor szkoły
a) do 8 oddziałów
b) od 9 do 16 oddziałów
c) 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły
Kierownik świetlicy


350-660
400-715
550-880
125-525
80-168

Dyrektor przedszkola

300-550

Wychowawstwo klasy

45-105

Opiekun stażu

40-60

§ 2. 1. Zmienia się treść pkt. 3 w § 4 uchwały Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i otrzymuje on brzmienie:

„Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły w wysokości do 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela; dyrektorowi szkoły dodatek przyznaje wójt gminy w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »