| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Przystajń

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/11/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 5 uchwały i otrzymuje on brzmienie:

Dodatek funkcyjny dla nauczycieli

1. Nauczycielom którym powierzono funkcję kierowniczą w placówce zgodnie z rozporządzeniem, przysługuje dodatek funkcyjny zamieszczony w niniejszym paragrafie w Tabeli nr 1.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy w granicach stawek określonych w tabeli.

Tabela nr 1. Stawki dodatków funkcyjnych

Stanowisko

Wysokość dodatku funkcyjnego (miesięcznie w zł.)

Dyrektor szkoły
a) do 8 oddziałów
b) od 9 do 16 oddziałów
c) 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły
Kierownik świetlicy


350-660
400-715
550-880
125-525
80-168

Dyrektor przedszkola

300-550

Wychowawstwo klasy

45-105

Opiekun stażu

40-60

§ 2. 1. Zmienia się treść pkt. 3 w § 4 uchwały Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i otrzymuje on brzmienie:

„Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły w wysokości do 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela; dyrektorowi szkoły dodatek przyznaje wójt gminy w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »