| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Gaszowice za rok 2010

1. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy na 31.12.2010 roku

Budżet gminy na rok 2010 został uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice w dniu 14 stycznia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy Gaszowice Nr XLV/216/10 i po stronie dochodów zamykał się kwotą 17.818.031,96zł ,zaś po stronie wydatków kwotą 18.865.931,96 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił 1.047.900 zł ,który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- kredytu w wysokości 347.900 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 700.000 zł

W oparciu o dokonane zmiany w planie wydatków i dochodów na przestrzeni 2010 roku budżet zamknął się w planie następująco po stronie:

DOCHODÓW – 18.751.554,29 zł

WYDATKÓW – 19.324.318,28 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Budżetu został zrealizowany na dzień 31.12 2010 roku następująco po stronie:

DOCHODÓW – 17.858.683,84 zł tj 95,24 %

WYDATKÓW – 18.441.720,94 zł tj 95,43 %

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Wykonanie dochodów budżetowych kształtuje się od 11,9 % do 133,0 % w tym :

1)Dochody bieżące zamykają się następująco:

- w planie 18.585.554,29 zł

- wykonanie 17.707.895,84 zł

2)Dochody majątkowe zamykają się następująco:

- w planie 166.000 zł

- wykonanie 150.788 zł

Wykonanie ponadplanowych dochodów występuje min w takich źródłach budżetu jak :

a) podatki i opłaty lokalne ,

b) wpływy z różnych dochodów.

Kwota niezrealizowanych dochodów wynosi 892.870,45 zł. Na nie wykonaną kwotę dochodów składają się min następujące źródła:

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,

b) wpływy z czynszów,

c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Wykonanie wydatków budżetowych kształtuje się od 65,7 % do 100,0 % w tym

1) wydatki bieżące zamykają się następująco :

- w planie 17.327.155,33 zł

- wykonanie 16.487.088,24 zł w tym :

1) wydatki jednostek budżetowych 13.947.912,42 zł z tego :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.518.973,15zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.428.939,27 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.625.415,52 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 570.807,28 zł

4) na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 121.914,79 zł

5) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 221.038,23 zł

2) wydatki majątkowe zamykają się następująco :

- w planie 1.997.162,95 zł

- wykonanie 1.954.632,70 zł w tym :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.954.632,70 zł

Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 882.597,34 zł

Powodem jest słaba realizacja w budżecie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowany deficyt budżetu gminy będący różnicą pomiędzy planowanymi dochodami , a planowanymi wydatkami na dzień 31.12 2010 roku wynosi 572.763,99 zł kształtuje się następująco :

PRZYCHODACH - 1.124.863,99 zł

ROZCHODACH – 552.100 zł

zaś wykonanie będące różnicą pomiędzy wykonanymi dochodami , a wykonanymi wydatkami wynosi 652.864,07

PRZYCHODY - 1.124.864,07 zł

ROZCHODY - 472.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami na dzień 31.12. 2010 roku wynosi

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

WYKONANIE DOCHODÓW

WYKONANIE WYDATKÓW

1.575.233,96

1.575.233,96

1.553.743,55

zgodnie z załącznikiem nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami na dzień 31.12. 2010 roku wynosi :

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

WYKONANIE DOCHODÓW

WYKONANIE WYDATKÓW

286.632

286.550,71

286.550,71

zgodnie z załącznikiem nr 5

Wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych wraz z omówieniem zmian w planie wydatków na 31.12. 2010 roku wynosi :

PLAN DOCHODÓW

WYKONANIE DOCHODÓW

WYKONANIE WYDATKÓW

192.572,27

166.295,66

PLAN WYDATKÓW

200.682,27

121.914,79

zgodnie z załącznikiem nr 6

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2010 roku wynosi :

PLAN WYDATKÓW

WYKONANIE WYDATKÓW

2.037.385,38

2.012.421,59

zgodnie z załącznikiem nr 7

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12. 2010 roku

LP

PLAN DOTACJI

WYKONANIE- DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKONANIE -DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I

2.453.285,38

2.428.321,59

II

501.027,25

495.649,83

III (I + II)

2.954.312,63

2.428.321,59

495.649,83

zgodnie z załącznikiem nr 8

Jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy posiada informacje o :

1) omówieniu wydatków budżetu gminy Gaszowice za rok 2010

2) omówieniu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2010

Wójt Gminy


inż. Andrzej Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010.doc

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010.xls

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2010

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik4.DOC

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZA ROK 2010

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik5.DOC

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GN) ZA ROK 2010

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik6.DOC

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH WRAZ Z OMÓWIENIEM ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA ZA ROK 2010

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik7.DOC

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2010

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik8.doc

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA ROK 2010

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik9.doc

OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2010

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik10.DOC

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA ROK 2010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »