| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Gaszowice za rok 2010

1. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy na 31.12.2010 roku

Budżet gminy na rok 2010 został uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice w dniu 14 stycznia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy Gaszowice Nr XLV/216/10 i po stronie dochodów zamykał się kwotą 17.818.031,96zł ,zaś po stronie wydatków kwotą 18.865.931,96 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił 1.047.900 zł ,który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- kredytu w wysokości 347.900 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 700.000 zł

W oparciu o dokonane zmiany w planie wydatków i dochodów na przestrzeni 2010 roku budżet zamknął się w planie następująco po stronie:

DOCHODÓW – 18.751.554,29 zł

WYDATKÓW – 19.324.318,28 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Budżetu został zrealizowany na dzień 31.12 2010 roku następująco po stronie:

DOCHODÓW – 17.858.683,84 zł tj 95,24 %

WYDATKÓW – 18.441.720,94 zł tj 95,43 %

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Wykonanie dochodów budżetowych kształtuje się od 11,9 % do 133,0 % w tym :

1)Dochody bieżące zamykają się następująco:

- w planie 18.585.554,29 zł

- wykonanie 17.707.895,84 zł

2)Dochody majątkowe zamykają się następująco:

- w planie 166.000 zł

- wykonanie 150.788 zł

Wykonanie ponadplanowych dochodów występuje min w takich źródłach budżetu jak :

a) podatki i opłaty lokalne ,

b) wpływy z różnych dochodów.

Kwota niezrealizowanych dochodów wynosi 892.870,45 zł. Na nie wykonaną kwotę dochodów składają się min następujące źródła:

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,

b) wpływy z czynszów,

c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Wykonanie wydatków budżetowych kształtuje się od 65,7 % do 100,0 % w tym

1) wydatki bieżące zamykają się następująco :

- w planie 17.327.155,33 zł

- wykonanie 16.487.088,24 zł w tym :

1) wydatki jednostek budżetowych 13.947.912,42 zł z tego :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.518.973,15zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.428.939,27 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.625.415,52 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 570.807,28 zł

4) na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych 121.914,79 zł

5) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 221.038,23 zł

2) wydatki majątkowe zamykają się następująco :

- w planie 1.997.162,95 zł

- wykonanie 1.954.632,70 zł w tym :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.954.632,70 zł

Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 882.597,34 zł

Powodem jest słaba realizacja w budżecie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowany deficyt budżetu gminy będący różnicą pomiędzy planowanymi dochodami , a planowanymi wydatkami na dzień 31.12 2010 roku wynosi 572.763,99 zł kształtuje się następująco :

PRZYCHODACH - 1.124.863,99 zł

ROZCHODACH – 552.100 zł

zaś wykonanie będące różnicą pomiędzy wykonanymi dochodami , a wykonanymi wydatkami wynosi 652.864,07

PRZYCHODY - 1.124.864,07 zł

ROZCHODY - 472.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami na dzień 31.12. 2010 roku wynosi

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

WYKONANIE DOCHODÓW

WYKONANIE WYDATKÓW

1.575.233,96

1.575.233,96

1.553.743,55

zgodnie z załącznikiem nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami na dzień 31.12. 2010 roku wynosi :

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

WYKONANIE DOCHODÓW

WYKONANIE WYDATKÓW

286.632

286.550,71

286.550,71

zgodnie z załącznikiem nr 5

Wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych wraz z omówieniem zmian w planie wydatków na 31.12. 2010 roku wynosi :

PLAN DOCHODÓW

WYKONANIE DOCHODÓW

WYKONANIE WYDATKÓW

192.572,27

166.295,66

PLAN WYDATKÓW

200.682,27

121.914,79

zgodnie z załącznikiem nr 6

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2010 roku wynosi :

PLAN WYDATKÓW

WYKONANIE WYDATKÓW

2.037.385,38

2.012.421,59

zgodnie z załącznikiem nr 7

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12. 2010 roku

LP

PLAN DOTACJI

WYKONANIE- DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKONANIE -DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I

2.453.285,38

2.428.321,59

II

501.027,25

495.649,83

III (I + II)

2.954.312,63

2.428.321,59

495.649,83

zgodnie z załącznikiem nr 8

Jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy posiada informacje o :

1) omówieniu wydatków budżetu gminy Gaszowice za rok 2010

2) omówieniu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2010

Wójt Gminy


inż. Andrzej Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010.doc

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010.xls

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA ROK 2010

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik4.DOC

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZA ROK 2010

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik5.DOC

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GN) ZA ROK 2010

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik6.DOC

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH WRAZ Z OMÓWIENIEM ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA ZA ROK 2010

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik7.DOC

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2010

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik8.doc

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA ROK 2010

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik9.doc

OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2010

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr   
Wójta Gminy Gaszowice
z dnia 23 marca 2011 r.
Zalacznik10.DOC

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA ROK 2010

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »