| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Pszów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 14 ust.5 oraz art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz 2572 z późn.zm.), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz.95) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rada Miejska w Pszowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola Publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pszów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1) Opłata za świadczenia udzielone w czasie przekraczającym wymiar wskazany w 1 wynosi 1,50 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

2) Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust.1

3) Liczba godzin zajęć świadczonych miesięcznie w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/317/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Pszów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »