| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Pszów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 14 ust.5 oraz art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz 2572 z późn.zm.), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz.95) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rada Miejska w Pszowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola Publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pszów zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1) Opłata za świadczenia udzielone w czasie przekraczającym wymiar wskazany w 1 wynosi 1,50 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

2) Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w ust.1

3) Liczba godzin zajęć świadczonych miesięcznie w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/317/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie opłat za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Pszów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »