| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/117/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 4 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Miasto Zabrze

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Miasto Zabrze.

Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5, art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 września 2010 r. w sprawie określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze.

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zabrze nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2.

Określa się stawkę w wysokości 0,17 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z odrębnymi przepisami, za godzinę świadczeń realizowanych poza pięcioma godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

§ 3.

Obniża się o 50% wysokość opłaty za godzinę świadczeń realizowanych poza pięcioma godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przypadku:

1)dzieci niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)trzeciego i kolejnego dziecka uczęszczającego do przedszkola.

§ 4.

Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze.

§ 5.

Traci moc:

1)Uchwała Nr XXX/335/96 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 25.11.1996 r. w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za usługi miejskich przedszkoli – zakładów budżetowych prowadzonych przez gminę Zabrze;

2)Uchwała Nr XXI/312/2000 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/335/96 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 25.11.1996 roku w sprawie zasad i trybu pobierania opłat za usługi miejskich przedszkoli – zakładów budżetowych prowadzonych przez gminę Zabrze.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 7.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »