| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/111/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art.14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina uchwala:

§ 1. 1. Zapewnić w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.

2. Ustalić opłatę za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 1,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

3. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin świadczeń realizowanych poza wymiarem ustalonym w ust. 1 i stawki określonej w ust. 2 niniejszej uchwały.

4. Liczbę godzin zajęć świadczonych przez przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej oraz szczegółowe zasady wnoszenia opłat za realizowane świadczenia określa umowa cywilnoprawna między dyrektorem przedszkola lub szkoły a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LI/931/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »