| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/111/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art.14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina uchwala:

§ 1. 1. Zapewnić w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.

2. Ustalić opłatę za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 1,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

3. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin świadczeń realizowanych poza wymiarem ustalonym w ust. 1 i stawki określonej w ust. 2 niniejszej uchwały.

4. Liczbę godzin zajęć świadczonych przez przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej oraz szczegółowe zasady wnoszenia opłat za realizowane świadczenia określa umowa cywilnoprawna między dyrektorem przedszkola lub szkoły a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LI/931/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »