| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 77/IX/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 28 czerwca 2011r.

zmiany uchwały nr 30/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 roku poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 30/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa dokonuje się następującej zmiany:

§ 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„inkasentami opłaty targowej są następujące osoby,

a) będące pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny:

- Henryk Krzętowski,

- Stanisław Gradziński

b) pozostałe:

- Jarosław Szlęk

- Andrzej Pytlarski

- Krzysztof Sędela

Dla inkasentów określonych w § 2 pkt. 2 lit.b) ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej w wysokości 2 % dla każdego inkasenta od sumy zainkasowanej z tego tytułu i terminowo przekazanej do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »