| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/138/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala :

§ 1.

W Uchwale Nr II/19/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2010r. Nr 271, poz. 4562) – wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 pkt 2 lit. d otrzymuje następujące brzmienie:

„d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1m2 powierzchni użytkowej 4,08 zł ”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowskie Góry, a także poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Franciszek NOWAK


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »