| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 71/VII/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 czerwca 2011r.

sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Woźniki na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 i art. 19 ust. 1 lit. a i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r. nr 55, poz. 755)

Rada Miejska w Woźnikach uchwala:

§ 1. Dzienna opłata targowa pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach wynosi:

1. Produkty spożywcze:

- przy sprzedaży dokonywanej z samochodu 15,00 zł,

- przy drobnej sprzedaży artykułów własnej produkcji mieszkańców gminy 5,00 zł.

2. Produkty przemysłowe:

- przy sprzedaży dokonywanej z samochodów ciężarowych 15,00 zł,

- przy pozostałej sprzedaży 15,00 zł.

§ 2. Opłata jest płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach w dniu dokonywania sprzedaży lub pobierana przez sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Woźniki.

§ 3. Inkasentem opłaty targowej dla Miasta Woźniki zostaje Pani Krystyna Barczyk - inspektor Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

§ 4. Stawkę inkasa opłaty targowej ustala się w wysokości 20% zainkasowanych wpłat.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr 450/XLII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Woźniki na rok 2011.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »