| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr OKA-4110-13(7)/2011/1883/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 21 lipca 2011r.

o decyzji nr PCC/961D/1883/W/OKA/2011/CW

W dniu dzisiejszym, na wniosek Południowego Koncernu Energetycznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, została zmieniona koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielona temu przedsiębiorstwu energetycznemu.

Decyzją z dnia 15 stycznia 2001r. Nr PCC/961/1883/W/1/2/2001/MS (zmienioną decyzjami: z dnia 19 kwietnia 2001r. Nr PCC/961A/1883/W/3/2001/ASA, z dnia 10 lipca 2001r. Nr PCC/961B/1883/W/2/2001/MS oraz z dnia 21 listopada 2003r. Nr PCC/961C/1883 /W/OKA/2003/MG), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiebiorcy: Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, na okres do dnia 20 stycznia 2031 r., określając w niej m.in. przedmiot i zakres działalności objętej koncesją.

Pismem z dnia 9 maja 2011r., uzupełnionym pismem z dnia 3 czerwca 2011r. Koncesjonariusz wniósł o zmianę koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła w punkcie 1. „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI”, polegającą na wykreśleniu jednej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta Będzina, zasilanej ze źródła ciepła „Elektrownia Łagisza”. Uzasadniając wnioskowaną zmianę Koncesjonariusz poinformował, że sieć „została wydzierżawiona z dniem 01 maja 2011r. firmie „EKOPEC” Spółka z o.o. w Będzinie”. Pismo Koncesjonariusza z dnia 9 maja 2011r. (uzupełnione pismem z dnia 3 czerwca 2011r.) zostało uznane za wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2001r., Nr PCC/961/1883/W/1/2/2001/MS (ze zm.), o którym mowa w art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 §2 stosuje się odpowiednio.

Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasadniony.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny specjalista
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Andrzej Zawiązalec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »