| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 86/VI/2011 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 523/XXXVI/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 5 listopada 2009 r. dotyczącej organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 19 pkt 11 w związku z art. 53, art. 90 ust. 3, art. 97 ust. 1 oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 523/XXXVI/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 pkt. 3 Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalona jest w decyzji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu. Za niepełny miesiąc pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszona jest odpłatność w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu w danym miesiącu”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 pkt. 1 Odpłatność osoby, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym jest proporcjonalna do jej dochodów.

pkt. 2 Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej, ponoszą opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód osoby samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie w % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźnik odpłatności w % liczony według kosztu utrzymania mieszkania chronionego

do 100%

nieodpłatnie

powyżej 100% do 115%

60%

powyżej 115% do 130%

70%

powyżej 130% do 145%

80%

powyżej 145% do 160%

90%

powyżej 160%

99%

§ 2. Pozostałe zapisy w/w Uchwały Nr 523/XXXVI/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 5 listopada 2009 r. nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Lidia Kucharczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »