| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/131/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t oraz pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5t usuniętych z drogi na koszt właściciela

Na podstawie art.130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późniejszymi zmianami), w związku z art.40 ust.1, art.42 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art.130a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, przez jednostkę wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Chorzów w następujących wysokościach:

1) Pojazdy do 3,5 t

a) za rower lub motorower – 80 zł,

b) za motocykl - 150 zł,

c) za samochód osobowy - 200 zł,

d) za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 300 zł,

Opłaty za usunięcie pojazdu ulegają podwyższeniu o 50 % w przypadku usunięcia pojazdu w godzinach od 22.00 do 6.00 oraz w niedziele i w święta z wyjątkiem pkt. d).

2) Pojazdy powyżej 3,5 t

Czynności

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t do 12t

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12t

Dojazd do klienta i powrót do bazy

4,50 zł/km

6,00 zł/km

Holowanie lub przewóz pojazdu

8,00 zł/km

14,00 zł/km

Załadunek i rozładunek /łącznie/

120,00 zł

220,00 zł

Inne prace towarzyszące

36,00 zł/rbg

48,00 zł/ rbg

Opłaty:

- za usunięcie pojazdu z drogi w godzinach nocnych tj. od 22.00 do 6.00 oraz w niedziele i święta - podwyższa się o 50%,

- za holowanie pojazdu ciężarowego przewożącego materiały niebezpieczne - podwyższa się o 50%,

- za holowanie lub przewóz pojedynczego pojazdu z ładunkiem - podwyższa się o 50%,

- za holowanie lub przewóz zespołu pojazdów, których długość łączna z holownikiem przekracza dopuszczalną, na którym znajduje się ładunek - podwyższa się o 100%,

- za holowanie lub przewóz pojazdu lub zespołu pojazdów, których łączna dopuszczalna masa całkowita przekracza dopuszczalne normy - podwyższa się o 100%.

§ 2.

Ustala się opłaty za 1 dobę parkowania usuniętych z drogi pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Chorzów w następujących wysokościach:

1) za rower lub motorower - 5 zł,

2) za motocykl - 8 zł,

3) za pojazd wolnobieżny - 15 zł,

4) za samochód osobowy - 16 zł,

5) za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 16 zł

6) za samochód ciężarowy, przyczepy i autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 12 t - 22 zł

7) za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t - 36 zł.

Opłatę za parkowanie pojazdu:

- nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym,

- nie podwyższa się w przypadku pojazdów ciężarowych przewożących materiały niebezpieczne.

§ 3.

Opłaty określone w § 1 i 2 nie obejmują podatku VAT.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr VIII/129/07 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat uiszczanych za usunięcie pojazdów z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »