| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.49.2011 Rady Gminy Kornowac

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia dodatkowe w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w związku z artykułem 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Gmina Kornowac zapewnia w prowadzonych przedszkolach publicznych bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1) Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar określony w §1 wynosi 1,00 zł za jedną godzinę zajęć.

2) Za jednoczesny pobyt w przedszkolu drugiego dziecka z rodziny opłata za opiekę wynosi 0,70 zł za jedną godzinę.

3) Zwalnia się z opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kornowac trzecie i każde następne dziecko w rodzinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/210/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »