| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.49.2011 Rady Gminy Kornowac

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia dodatkowe w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w związku z artykułem 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Gmina Kornowac zapewnia w prowadzonych przedszkolach publicznych bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1) Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar określony w §1 wynosi 1,00 zł za jedną godzinę zajęć.

2) Za jednoczesny pobyt w przedszkolu drugiego dziecka z rodziny opłata za opiekę wynosi 0,70 zł za jedną godzinę.

3) Zwalnia się z opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kornowac trzecie i każde następne dziecko w rodzinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 4. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/210/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »