| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Łękawica

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Łękawica z dnia 25 marca 2009 r w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łękawica

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz.95/ w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/200/09 Rady Gminy Łękawica z dnia 25 marca 2009 rok w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Łękawica wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust.3 otrzymuje nowe brzmienie: „3.Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie: 1/ przy jednej osobie w rodzinie – 10 zł, 2/ przy dwóch osobach w rodzinie – 15 zł, 3/ przy trzech osobach w rodzinie - 20 zł, 4/ przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 25 zł. „

2. w § 2 dodaje się ust.4 w brzmieniu: „4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Bronisław Stachura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »