| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala, co następuje

§ 1. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Mierzęcice, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie oraz czas przeznaczony na naukę religii.

2. W ramach bezpłatnego nauczania realizowana jest nauka religii.

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 2 zł (dwa złote) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych.

2. Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki wskazanej w § 2 ust. 1. Liczba godzin zajęć świadczonych miesięcznie w przedszkolu jest określona w umowie cywilnoprawnej zawartej z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

3. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko opłata o której mowa w pkt. 1 dla drugiego i kolejnego dziecka ulega obniżeniu o 50%.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »