| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.148.2011 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 29 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr 360/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska, z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Ruda Śląska

uchwala :

§ 1. W uchwale nr 360/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska, z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 dodaje się ust. 3, 4 i 5, w brzmieniu:

ust. 3 „Wymóg określony w § 1 ust.1 nie dotyczy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zlokalizowanych na płycie głównej Rynku w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.”

ust. 4 „Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży mogą podawać napoje alkoholowe w ogródku gastronomicznym bezpośrednio przylegającym do lokalu gastronomicznego i stanowiącym jego integralną całość, z uwzględnieniem wymogu § 1 ust.1”

ust. 5 ”Zasada usytuowania ogródka gastronomicznego określona w § 1 ust. 4 nie dotyczy ogródków gastronomicznych zlokalizowanych na płycie Rynku. Ogródki gastronomiczne zlokalizowane na Rynku nie mogą być położone w odległości większej niż 50 m od lokalu, mierzonej w linii prostej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »