| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.148.2011 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 29 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr 360/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska, z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Ruda Śląska

uchwala :

§ 1. W uchwale nr 360/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska, z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 dodaje się ust. 3, 4 i 5, w brzmieniu:

ust. 3 „Wymóg określony w § 1 ust.1 nie dotyczy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zlokalizowanych na płycie głównej Rynku w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu.”

ust. 4 „Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży mogą podawać napoje alkoholowe w ogródku gastronomicznym bezpośrednio przylegającym do lokalu gastronomicznego i stanowiącym jego integralną całość, z uwzględnieniem wymogu § 1 ust.1”

ust. 5 ”Zasada usytuowania ogródka gastronomicznego określona w § 1 ust. 4 nie dotyczy ogródków gastronomicznych zlokalizowanych na płycie Rynku. Ogródki gastronomiczne zlokalizowane na Rynku nie mogą być położone w odległości większej niż 50 m od lokalu, mierzonej w linii prostej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »